Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


website-smtp

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

website-smtp [2016/12/15 23:26]
admin δημιουργήθηκε
website-smtp [2017/10/24 13:49] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
 Eάν χρησιμοποιείτε το Wordpress, επειδή η αρχική εγκατάστασή του δεν υποστηρίζει SMTP, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάποιο plugin που να προσθέτει αυτή τη δυνατότητα,​ για παράδειγμα το: Eάν χρησιμοποιείτε το Wordpress, επειδή η αρχική εγκατάστασή του δεν υποστηρίζει SMTP, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάποιο plugin που να προσθέτει αυτή τη δυνατότητα,​ για παράδειγμα το:
  
-https://​wordpress.org/​plugins/​postman-smtp/+https://​wordpress.org/​plugins/​post-smtp/
  
 Όσοι χρησιμοποιείτε custom εφαρμογή θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με αυτόν που σας την κατασκεύασε ώστε να ελέγξει εάν γίνεται χρήση της mail function και εάν ναι τότε να την ρυθμίσει να στέλνει τα e-mails μέσω SMTP. Όσοι χρησιμοποιείτε custom εφαρμογή θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με αυτόν που σας την κατασκεύασε ώστε να ελέγξει εάν γίνεται χρήση της mail function και εάν ναι τότε να την ρυθμίσει να στέλνει τα e-mails μέσω SMTP.

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.