Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


website-smtp

Αποστολή e-mails μέσω του site σας


Η mail function της PHP είναι απενεργοποιημένη διότι χρησιμοποιείται συχνά από κακόβουλους χρήστες ή από χακαρισμένες ιστοσελίδες για την αποστολή spam.

Oι περισσότερες εφαρμογές μέσω του πίνακα διαχείρισής τους (Joomla, phpBB, vBulletin, κλπ) επιτρέπουν να ρυθμίσετε την αποστολή των e-mails μέσω SMTP. Αυτό απαιτεί να έχετε ήδη κάποιο έγκυρο e-mail account ή να δημιουργήσετε κάποιο νέο με χρήση του cretapanel και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τα στοιχεία του e-mail account στον πίνακα διαχείρισης της εφαρμογής σας.

Eάν χρησιμοποιείτε το Wordpress, επειδή η αρχική εγκατάστασή του δεν υποστηρίζει SMTP, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάποιο plugin που να προσθέτει αυτή τη δυνατότητα, για παράδειγμα το:

https://wordpress.org/plugins/post-smtp/

Όσοι χρησιμοποιείτε custom εφαρμογή θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με αυτόν που σας την κατασκεύασε ώστε να ελέγξει εάν γίνεται χρήση της mail function και εάν ναι τότε να την ρυθμίσει να στέλνει τα e-mails μέσω SMTP.


Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.