Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


roundcube-filters

Δημιουργία φίλτρων στο roundcube


Ο mail server μας υποστηρίζει φίλτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ των μεταξύ των άλλων για αυτόματη μεταφορά των εισερχόμενων μηνυμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια που θα ορίσετε σε συγκεκριμένους υποφακέλους καθώς και για αυτόματη απάντηση στα εισερχόμενα μηνύματα (για παράδειγμα για να ενημερώσει τον αποστολέα ότι είστε σε διακοπές).

Οι ρυθμίσεις μπορούν να γίνει από το webmail από την επιλογή Settings και μετά Filters

Φίλτρο για αυτόματη απάντηση (auto reply)

Κατά τη δημιουργία νέου φίλτρου για auto-reply θα επιλέξετε:

For incoming mail: all messages
execute the following actions: Reply with message
Message body (vacation reason): To κείμενο της απάντησης
Message subject: Ο τίτλος της απάντησης
How often send messages (in days): 1

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.