Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


nameservers

Λίστα των Nameservers


Εισαγωγή

Ανάλογα σε πιο server βρίσκεται το πακέτο hosting σας, όταν καταχωρείτε νέα domains, θα πρέπει να δηλώνετε και τους αντίστοιχους nameservers.

Nameservers

Παρακάτω βλέπετε τα ονόματα των servers και τους αντίστοιχους nameservers:

server1.cretaforce.gr
 ns1.cretaforce.gr
 ns2.cretaforce.gr
server2.cretaforce.gr
 ns3.cretaforce.gr
 ns4.cretaforce.gr
server3.cretaforce.gr
 ns5.cretaforce.gr
 ns6.cretaforce.gr
server4.cretaforce.gr
 ns7.cretaforce.gr
 ns8.cretaforce.gr
server5.cretaforce.gr
 ns9.cretaforce.gr
 ns10.cretaforce.gr
server6.cretaforce.gr
 ns11.cretaforce.gr
 ns12.cretaforce.gr
server7.cretaforce.gr
 ns13.cretaforce.gr
 ns14.cretaforce.gr
server8.cretaforce.gr
 ns15.cretaforce.gr
 ns16.cretaforce.gr
server9.cretaforce.gr
 ns17.cretaforce.gr
 ns18.cretaforce.gr
server10.cretaforce.gr
 ns19.cretaforce.gr
 ns20.cretaforce.gr
server11.cretaforce.gr
 ns21.cretaforce.gr
 ns22.cretaforce.gr
server12.cretaforce.gr
 ns23.cretaforce.gr
 ns24.cretaforce.gr
server13.cretaforce.gr
 ns25.cretaforce.gr
 ns26.cretaforce.gr
server14.cretaforce.gr
 ns27.cretaforce.gr
 ns28.cretaforce.gr
server15.cretaforce.gr
 ns29.cretaforce.gr
 ns30.cretaforce.gr
server16.cretaforce.gr
 ns31.cretaforce.gr
 ns32.cretaforce.gr
server17.cretaforce.gr
 ns33.cretaforce.gr
 ns34.cretaforce.gr
server18.cretaforce.gr
 ns35.cretaforce.gr
 ns36.cretaforce.gr
server19.cretaforce.gr
 ns37.cretaforce.gr
 ns38.cretaforce.gr
server20.cretaforce.gr
 ns39.cretaforce.gr
 ns40.cretaforce.gr
server21.cretaforce.gr
 ns41.cretaforce.gr
 ns42.cretaforce.gr
server22.cretaforce.gr
 ns43.cretaforce.gr
 ns44.cretaforce.gr
server23.cretaforce.gr
 ns45.cretaforce.gr
 ns46.cretaforce.gr
server24.cretaforce.gr
 ns47.cretaforce.gr
 ns48.cretaforce.gr
server25.cretaforce.gr
 ns49.cretaforce.gr
 ns50.cretaforce.gr
server26.cretaforce.gr
 ns51.cretaforce.gr
 ns52.cretaforce.gr
server27.cretaforce.gr
 ns53.cretaforce.gr
 ns54.cretaforce.gr
server28.cretaforce.gr
 ns55.cretaforce.gr
 ns56.cretaforce.gr
server29.cretaforce.gr
 ns57.cretaforce.gr
 ns58.cretaforce.gr
server30.cretaforce.gr
 ns59.cretaforce.gr
 ns60.cretaforce.gr
server31.cretaforce.gr
 ns61.cretaforce.gr
 ns62.cretaforce.gr
server32.cretaforce.gr
 ns63.cretaforce.gr
 ns64.cretaforce.gr
server33.cretaforce.gr
 ns65.cretaforce.gr
 ns66.cretaforce.gr
server34.cretaforce.gr
 ns67.cretaforce.gr
 ns68.cretaforce.gr
server35.cretaforce.gr
 ns69.cretaforce.gr
 ns70.cretaforce.gr
server36.cretaforce.gr
 ns71.cretaforce.gr
 ns72.cretaforce.gr
server37.cretaforce.gr
 ns73.cretaforce.gr
 ns74.cretaforce.gr
server38.cretaforce.gr
 ns75.cretaforce.gr
 ns76.cretaforce.gr
server39.cretaforce.gr
 ns77.cretaforce.gr
 ns78.cretaforce.gr
server40.cretaforce.gr
 ns79.cretaforce.gr
 ns80.cretaforce.gr
server41.cretaforce.gr
 ns81.cretaforce.gr
 ns82.cretaforce.gr
server42.cretaforce.gr
 ns83.cretaforce.gr
 ns84.cretaforce.gr
server43.cretaforce.gr
 ns85.cretaforce.gr
 ns86.cretaforce.gr
server44.cretaforce.gr
 ns87.cretaforce.gr
 ns88.cretaforce.gr
server45.cretaforce.gr
 ns89.cretaforce.gr
 ns90.cretaforce.gr
server46.cretaforce.gr
 ns91.cretaforce.gr
 ns92.cretaforce.gr
server47.cretaforce.gr
 ns93.cretaforce.gr
 ns94.cretaforce.gr
server48.cretaforce.gr
 ns95.cretaforce.gr
 ns96.cretaforce.gr
server49.cretaforce.gr
 ns97.cretaforce.gr
 ns98.cretaforce.gr
server50.cretaforce.gr
 ns99.cretaforce.gr
 ns100.cretaforce.gr
server51.cretaforce.gr
 ns101.cretaforce.gr
 ns102.cretaforce.gr
server52.cretaforce.gr
 ns103.cretaforce.gr
 ns104.cretaforce.gr

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.