Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


mysql-user-pass

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
mysql-user-pass [2016/12/19 20:49]
admin [Εύρεση κωδικού mysql σε εγκατεστημένη εφαρμογή]
mysql-user-pass [2017/07/11 12:30] (τρέχουσα)
admin [Πού βρίσκονται]
Γραμμή 18: Γραμμή 18:
  
 <​code>​Wordpress:​ wp-config.php</​code>​ <​code>​Wordpress:​ wp-config.php</​code>​
 +
 +<​code>​Drupal:​ sites/​default/​settings.php</​code>​
 +
 +<​code>​Magento:​ app/​etc/​local.xml</​code>​
  
 <​code>​phpBB:​ config.php</​code>​ <​code>​phpBB:​ config.php</​code>​
Γραμμή 23: Γραμμή 27:
 <​code>​SMF:​ Settings.php</​code>​ <​code>​SMF:​ Settings.php</​code>​
  
-<​code>​Drupal:​ sites/​default/​settings.php</​code>​ 
  
 <​code>​IPB:​ conf_global.php</​code>​ <​code>​IPB:​ conf_global.php</​code>​

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.