Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


mysql-user-pass

Εύρεση κωδικού MySQL σε εγκατεστημένη εφαρμογή


Εισαγωγή

Αρκετές φορές έχει συμβεί κάποιος συνδρομητής μας να ξεχάσει το username και password της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή του. Με τις παρακάτω οδηγίες θα περιγράψουμε πώς μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία μιας βάσης δεδομένων από τα αρχεία ρυθμίσεων των πιο γνωστών προγραμμάτων.

Οδηγίες

Όλα τα προγράμματα (Joomla, Wordpress, phpBB, SMF, Drupal, κλπ) έχουν κάποιο αρχείο που περιέχει τα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Το μόνο που χρειάζετε να γνωρίζετε είναι το username και password σας ώστε να συνδεθείτε στον server για να κατεβάσετε αυτό το αρχείο στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια το ανοίγετε με ένα κειμενογράφο (notepad, wordpad) και μέσα εκεί θα βρείτε τα στοιχεία της βάσης δεδομένων.

Πού βρίσκονται

Τα αρχεία που περιέχουν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων ανάλογα το πρόγραμμα βρίσκονται στα παρακάτω αρχεία:

Joomla: configuration.php
Wordpress: wp-config.php
Drupal: sites/default/settings.php
Magento: app/etc/local.xml
phpBB: config.php
SMF: Settings.php
IPB: conf_global.php

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.