Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


email-settings

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
email-settings [2018/04/16 16:26]
admin
email-settings [2018/04/16 16:29] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 31: Γραμμή 31:
   * TLS: Ενεργό ή Ανενεργό   * TLS: Ενεργό ή Ανενεργό
   * Ο παραλήπτης του e-mail μπορεί να είναι μόνο κάποιο e-mail που φιλοξενείται στον ίδιο server   * Ο παραλήπτης του e-mail μπορεί να είναι μόνο κάποιο e-mail που φιλοξενείται στον ίδιο server
 +
 +__Στην port 465 δουλεύει__:​
 +
 +  * SMTP Authentication:​ Υποχρεωτικά Eνεργό
 +  * SSL: Υποχρεωτικά Ενεργό
 +  * O παραλήπτης του e-mail μπορεί να είναι και κάποιο e-mail σε άλλο server ή άλλο πάροχο
  
 __Στην port 587 δουλεύει__:​ __Στην port 587 δουλεύει__:​
  
-  * SMTP Authentication:​ Eνεργό+  * SMTP Authentication: ​Υποχρεωτικά ​Eνεργό
   * TLS: Ενεργό ή Ανενεργό (μελλοντικά το TLS θα είναι υποχρεωτικά ενεργό)   * TLS: Ενεργό ή Ανενεργό (μελλοντικά το TLS θα είναι υποχρεωτικά ενεργό)
   * O παραλήπτης του e-mail μπορεί να είναι και κάποιο e-mail σε άλλο server ή άλλο πάροχο   * O παραλήπτης του e-mail μπορεί να είναι και κάποιο e-mail σε άλλο server ή άλλο πάροχο

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.