Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


email-settings

Γενικές ρυθμίσεις SMTP/POP3/IMAP

Username: user@domain.gr

Password: [αυτός που έχετε επιλέξει]

Server: serverX.cretaforce.gr (όπου X το νούμερο του server που βρίσκεται το πακέτο σας)

SMTP Port: 587 / TLS ενεργό *

IMAP Port: 143 / TLS ενεργό *

POP3 Port: 110 / TLS ενεργό *

SMTP Authentication: Ενεργό

Προσοχή: Σε περίπτωση που χρησιμοποίειτε Windows XP και Outlook υπάρχει το ενδεχόμενο να μην υποστηρίζοντε τα πρωτόκολλα TLS 1.1 και TLS 1.2. Σε αυτή τη περίπτωση απενεργοποιήστε το TLS.


Copyright © 2003 - 2017 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.