Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


email-antispam

Ρυθμίζοντας το σύστημα antispam


Ο mail server μας υποστηρίζει σύστημα antispam το οποίο μπορεί να εκπαιδευτεί περαιτέρω από τους ίδιους τους χρήστες.

Φίλτρο για μεταφορά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων στο φάκελο Junk

Για να μεταφέρονται αυτόματα τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) στο φάκελο Junk θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα φίλτρο από το webmail πατώντας στο σύνδεσμο Settings και μετά Filters

Οδηγίες

1) στο πρώτο dropdown μενού επιλέγετε το

2) στο πεδίο που εμφανίζεται γράφετε X-Bogosity

3) στο τελευταίο πεδίο γράφετε Spam

4) στην επιλογή execute the following actions: Move message to Junk

Εκπαίδευση συστήματος antispam

Η λειτουργία του συστήματος antispam μπορεί να βελτιωθεί εάν το εκπαιδεύσουν οι χρήστες. Όσα μηνύματα λαμβάνετε στο Inbox και είναι ανεπιθύμητα (spam) μπορείτε να τα μεταφέρετε στον φάκελο Junk. Aντίστοιχα εάν στον φάκελο Junk υπάρχει μήνυμα που δεν είναι ανεπιθύμητο μπορείτε να το μεταφέρετε στον φάκελο Inbox. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα μαθαίνει τις συνήθειες σας και θα αυξηθεί η αξιοπιστία του στο μέλλον.


Copyright © 2003 - 2017 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.