Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


email-antispam

Ρυθμίζοντας το σύστημα antispam


Ο mail server μας υποστηρίζει σύστημα antispam το οποίο μπορεί να εκπαιδευτεί περαιτέρω από τους ίδιους τους χρήστες.

Εκπαίδευση συστήματος antispam

Η λειτουργία του συστήματος antispam μπορεί να βελτιωθεί εάν το εκπαιδεύσουν οι χρήστες. Όσα μηνύματα λαμβάνετε στο Inbox και είναι ανεπιθύμητα (spam) μπορείτε να τα μεταφέρετε στον φάκελο Junk. Aντίστοιχα εάν στον φάκελο Junk υπάρχει μήνυμα που δεν είναι ανεπιθύμητο μπορείτε να το μεταφέρετε στον φάκελο Inbox. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα μαθαίνει τις συνήθειες σας και θα αυξηθεί η αξιοπιστία του στο μέλλον.


Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.