Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


wordpress-server-cron

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
wordpress-server-cron [2017/08/06 17:06]
admin
wordpress-server-cron [2017/08/09 11:31] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 7: Γραμμή 7:
 Το WordPress παρέχει μια λειτουργία για αυτοματισμούς που λέγεται wp_cron. Χρησιμοποιείται για να κάνει συντήρηση,​ για αυτόματους ελέγχους για αναβαθμίσεις,​ για να δημοσιεύει προγραμματισμένα άρθρα καθώς και από διάφορα plugins για να εκτελεί αυτόματα κάποιες λειτουργίες τους. Το WordPress παρέχει μια λειτουργία για αυτοματισμούς που λέγεται wp_cron. Χρησιμοποιείται για να κάνει συντήρηση,​ για αυτόματους ελέγχους για αναβαθμίσεις,​ για να δημοσιεύει προγραμματισμένα άρθρα καθώς και από διάφορα plugins για να εκτελεί αυτόματα κάποιες λειτουργίες τους.
  
-Το wp_cron δεν είναι στην ουσία ένα πραγματικό cron job που εκτελείται συγκεκριμένες στιγμές (για παράδειγμα κάθε 5 λεπτά) αλλά εκτελείτε κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται μια σελίδα του Wordpress, ελέγχει στη βάση εάν υπάρχουν εκκρεμείς εργασίες,​ και στη συνέχεια τις εκτελεί.+Το wp_cron δεν είναι στην ουσία ένα πραγματικό cron job που εκτελείται συγκεκριμένες στιγμές (για παράδειγμα κάθε 5 λεπτά) αλλά εκτελείται κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται μια σελίδα του Wordpress, ελέγχει στη βάση εάν υπάρχουν εκκρεμείς εργασίες,​ και στη συνέχεια τις εκτελεί.
  
 Αυτό έχει δύο σημαντικά προβλήματα:​ Αυτό έχει δύο σημαντικά προβλήματα:​

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.