Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


web-server-access-error-logs

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
web-server-access-error-logs [2017/01/04 16:53]
admin [Error Logs]
web-server-access-error-logs [2017/12/16 20:04] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 21: Γραμμή 21:
 Στη συνέχεια για να αντιγράψετε το access log στον φάκελο σας θα δώσετε την παρακάτω εντολή αντικαθιστώντας το domain.gr με το δικό σας domain: Στη συνέχεια για να αντιγράψετε το access log στον φάκελο σας θα δώσετε την παρακάτω εντολή αντικαθιστώντας το domain.gr με το δικό σας domain:
  
-<​code>​cp /var/log/lighttpd/​domain.gr-access_log $HOME</​code>​+<​code>​cp /var/log/nginx/​domain.gr-access_log $HOME</​code>​
  
 Πλέον το αρχείο έχει αντιγραφεί στον φάκελο του πακέτου σας και μπορείτε να το κατεβάσετε με κάποιον FTP client (για παράδειγμα τον [[filezilla|Filezilla]]). Αφού το κατεβάσετε μπορείτε να το διαγράψετε για να μην πιάνει χώρο στο πακέτο σας. Πλέον το αρχείο έχει αντιγραφεί στον φάκελο του πακέτου σας και μπορείτε να το κατεβάσετε με κάποιον FTP client (για παράδειγμα τον [[filezilla|Filezilla]]). Αφού το κατεβάσετε μπορείτε να το διαγράψετε για να μην πιάνει χώρο στο πακέτο σας.
Γραμμή 27: Γραμμή 27:
 Σε περίπτωση που θέλετε να βλέπετε το access log σε πραγματικό χρόνο μπορείτε να τρέξετε την εντολή:​ Σε περίπτωση που θέλετε να βλέπετε το access log σε πραγματικό χρόνο μπορείτε να τρέξετε την εντολή:​
  
-<​code>​tail -f /var/log/lighttpd/​domain.gr-access_log</​code>​+<​code>​tail -f /var/log/nginx/​domain.gr-access_log</​code>​
  
 Για να βγείτε από το πρόγραμμα tail πατήστε ''​Ctrl+C''​ Για να βγείτε από το πρόγραμμα tail πατήστε ''​Ctrl+C''​

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.