Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


web-server-access-error-logs

Web-Server Access και Error Logs


Access Logs

Για να κατεβάσετε τα access logs θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στον server με κάποιο SSH client.

Σύνδεση από Windows

Για να συνδεθείτε στο CretaPanel θα χρειαστείτε ένα ssh2 client όπως το Putty. Αφού το κατεβάσετε και το τρέξετε θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. Στην επιλογή Host Name γράψτε server1.cretaforce.gr (αντικαταστείτε ανάλογα με πιο server βρίσκεται το account σας) ενώ για Port αφήστε την 22 και για Connection Type το SSH2. Στο Saved Sessions γράψτε server1 (ή οτιδήποτε άλλο θέλετε) και πατήστε στο κουμπί Save. Στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ πάνω στο server1 και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε το Yes. Το επόμενο βήμα είναι να πληκτρολογήσετε το username και το password (και ας μην το εμφανίζει κατά την πληκτρολόγηση) που σας δόθηκε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Σύνδεση από Mac OS

Πηγαίνετε στο Launchpad → Utilities → Terminal και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ssh username@server1.cretaforce.gr και πατήστε ENTER. Την πρώτη φορά που θα δοκιμάσετε να συνδεθείτε θα σας ρωτήσει κάτι και εκεί θα πληκτρολογήστε yes και πατήστε ENTER. Στη συνέχεια θα σας ρωτήσει τον κωδικό σας και θα πρέπει να τον πληκτρολογήσετε (και ας μην τον εμφανίζει κατά την πληκτρολόγηση) και να πατήσετε ENTER.

Στη συνέχεια για να αντιγράψετε το access log στον φάκελο σας θα δώσετε την παρακάτω εντολή αντικαθιστώντας το domain.gr με το δικό σας domain:

cp /var/log/nginx/domain.gr-access_log $HOME

Πλέον το αρχείο έχει αντιγραφεί στον φάκελο του πακέτου σας και μπορείτε να το κατεβάσετε με κάποιον FTP client (για παράδειγμα τον Filezilla). Αφού το κατεβάσετε μπορείτε να το διαγράψετε για να μην πιάνει χώρο στο πακέτο σας.

Σε περίπτωση που θέλετε να βλέπετε το access log σε πραγματικό χρόνο μπορείτε να τρέξετε την εντολή:

tail -f /var/log/nginx/domain.gr-access_log

Για να βγείτε από το πρόγραμμα tail πατήστε Ctrl+C

Error Logs

Τα error logs δεν καταγράφονται αυτόματα για να μην χρησιμοποιούν πόρους από τον server. Μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε προσωρινά ανεβάζοντας στον φάκελο του συγκεκριμένου domain ή subdomain αρχείο με όνομα .user.ini όπου μέσα θα γράψετε:

error_log = /home/www/username/domain.gr-error_log

Στη παραπάνω γραμμή θα αντικαταστήσετε το username με αυτό του πακέτου σας και το domain.gr με το domain σας. Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το error log παρακαλώ διαγράψετε το .user.ini ή αφαιρέστε την παραπάνω γραμμή για να σταματήσει η λειτουργία του και διαγράψτε το αρχείο domain.gr-error_log


Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.