Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


roundcube-filters

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
roundcube-filters [2016/12/19 19:16]
admin
roundcube-filters [2016/12/19 19:45] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 ====== Δημιουργία φίλτρων στο roundcube ====== ====== Δημιουργία φίλτρων στο roundcube ======
 +
 +----
  
 Ο mail server μας υποστηρίζει φίλτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ των μεταξύ των άλλων για αυτόματη μεταφορά των εισερχόμενων μηνυμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια που θα ορίσετε σε συγκεκριμένους υποφακέλους καθώς και για αυτόματη απάντηση στα εισερχόμενα μηνύματα (για παράδειγμα για να ενημερώσει τον αποστολέα ότι είστε σε διακοπές). Ο mail server μας υποστηρίζει φίλτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταξύ των μεταξύ των άλλων για αυτόματη μεταφορά των εισερχόμενων μηνυμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια που θα ορίσετε σε συγκεκριμένους υποφακέλους καθώς και για αυτόματη απάντηση στα εισερχόμενα μηνύματα (για παράδειγμα για να ενημερώσει τον αποστολέα ότι είστε σε διακοπές).

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.