Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


php-user-ini

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
php-user-ini [2018/01/08 14:01]
admin
php-user-ini [2018/01/11 15:03] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 10: Γραμμή 10:
 memory_limit = 256M memory_limit = 256M
 max_input_vars = 6000 max_input_vars = 6000
-error_log = /path/to/error/log+error_log = /home/www/username/error.log
 max_execution_time = 60 max_execution_time = 60
 </​code>​ </​code>​

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.