Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


php-user-ini

Αλλαγή ρυθμίσεων στην PHP


Για αλλαγές στις ρυθμίσεις της PHP θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα αρχείο με όνομα .user.ini το οποίο και θα ανεβάσετε με FTP μέσα στο φάκελο www του domain που θέλετε να το ενεργοποιήσετε. Ανάλογα με το τι θέλετε να ρυθμίσετε θα περιέχει και το αντίστοιχο κείμενο. Οι ρυθμίσεις που κάνετε ενεργοποιούνται μέσα σε 5 λεπτά από το ανέβασμα του αρχείου. Μερικά παραδείγματα:

register_globals = 1
display_errors = 1
memory_limit = 256M
max_input_vars = 6000
error_log = /home/www/username/error.log
max_execution_time = 60

Για να δείτε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις των servers αλλά και τις ρυθμίσεις μετά τις αλλαγές που κάνατε, ανεβάστε στον φάκελο της ιστοσελίδας σας αρχείο με όνομα phpinfo.php που θα περιέχει την παρακάτω γραμμή:

<? phpinfo(); ?>

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.