Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


password-protection

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
password-protection [2016/12/19 19:49]
admin
password-protection [2016/12/19 19:50] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 28: Γραμμή 28:
 </​code>​ </​code>​
  
-Βήμα 1:+**Βήμα 1:**
  
 Δημιουργείστε στον υπολογιστή σας το αρχείο που βλέπετε πιο πάνω και ονομάστε το protection.php Δημιουργείστε στον υπολογιστή σας το αρχείο που βλέπετε πιο πάνω και ονομάστε το protection.php
  
-Βήμα 2:+**Βήμα 2:**
  
 Αυτό το αρχείο πρέπει να έχει κατάληξη .php και username και password μπορείτε να αλλάξετε βάζοντας αυτά που επιθυμείτε στη 2η γραμμή του παραπάνω αρχείου. Υποστηρίζονται ένας ή και περισσότεροι κωδικοί. Αυτό το αρχείο πρέπει να έχει κατάληξη .php και username και password μπορείτε να αλλάξετε βάζοντας αυτά που επιθυμείτε στη 2η γραμμή του παραπάνω αρχείου. Υποστηρίζονται ένας ή και περισσότεροι κωδικοί.
  
-Βήμα 3:+**Βήμα 3:**
  
 Ανεβάστε το μέσα στο φάκελο που βρίσκεται η ιστοσελίδα που θέλετε να προστατέψετε με κωδικό. Ανεβάστε το μέσα στο φάκελο που βρίσκεται η ιστοσελίδα που θέλετε να προστατέψετε με κωδικό.
  
-Βήμα 4:+**Βήμα 4:**
  
 Στην αρχή του index.php της ιστοσελίδας σας προσθέστε την εντολή που βλέπετε παρακάτω:​ Στην αρχή του index.php της ιστοσελίδας σας προσθέστε την εντολή που βλέπετε παρακάτω:​

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.