Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


password-protection

Προστασία ιστοσελίδων με κωδικό


Εισαγωγή

Αυτό το βοήθημα περιγράφει πώς μπορείτε εύκολα να προσθέσετε προστασία στην ιστοσελίδα σας, βάζοντας κωδικό, με χρήση της PHP.

Οδηγίες

<?
$valid_passwords = array ("user1" => "pass1", "user2" => "pass2");
$valid_users = array_keys($valid_passwords);
 
$user = $_SERVER['PHP_AUTH_USER'];
$pass = $_SERVER['PHP_AUTH_PW'];
 
$validated = (in_array($user, $valid_users)) && ($pass == $valid_passwords[$user]);
 
if (!$validated) {
 header('WWW-Authenticate: Basic realm="My Realm"');
 header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
 die ("Not authorized");
}
?>

Βήμα 1:

Δημιουργείστε στον υπολογιστή σας το αρχείο που βλέπετε πιο πάνω και ονομάστε το protection.php

Βήμα 2:

Αυτό το αρχείο πρέπει να έχει κατάληξη .php και username και password μπορείτε να αλλάξετε βάζοντας αυτά που επιθυμείτε στη 2η γραμμή του παραπάνω αρχείου. Υποστηρίζονται ένας ή και περισσότεροι κωδικοί.

Βήμα 3:

Ανεβάστε το μέσα στο φάκελο που βρίσκεται η ιστοσελίδα που θέλετε να προστατέψετε με κωδικό.

Βήμα 4:

Στην αρχή του index.php της ιστοσελίδας σας προσθέστε την εντολή που βλέπετε παρακάτω:

include ("./protection.php");

Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κωδικό σε όλα τα αρχεία .php ενός φακέλου τότε ανεβάζετε ένα .user.ini μέσα σε αυτόν τον φάκελο που θα περιέχει:

auto_prepend_file = /home/www/username/domain.gr/www/protection.php

Θα πρέπει να αντικαταστήσετε το username με αυτό του hosting σας και το domain.gr με το δικό σας domain.


Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.