Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


mysql-remote-connection

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
mysql-remote-connection [2016/12/20 10:33]
admin [Οδηγίες]
mysql-remote-connection [2016/12/20 10:36] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 3: Γραμμή 3:
 ===== Εισαγωγή ===== ===== Εισαγωγή =====
  
-Αυτό το βοήθημα περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MySQL GUI Tools τοπικά στον υπολογιστή σας για να διαχειριστείτε τις βάσεις δεδομένων σας που βρίσκονται στον server μας.+Αυτό το βοήθημα περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [[http://​dev.mysql.com/​downloads/​gui-tools/​5.0.html|MySQL GUI Tools]] τοπικά στον υπολογιστή σας για να διαχειριστείτε τις βάσεις δεδομένων σας που βρίσκονται στον server μας.
  
 ===== Οδηγίες ===== ===== Οδηγίες =====
Γραμμή 9: Γραμμή 9:
 **Βήμα 1** **Βήμα 1**
  
-Ξεκινήστε το Putty και επιλέξτε το μενού Tunnels.+Ξεκινήστε το [[http://​the.earth.li/​~sgtatham/​putty/​latest/​x86/​putty.exe|Putty]] και επιλέξτε το μενού Tunnels.
  
 {{ :​sshtunnel:​tunnel1.png?​nolink |}} {{ :​sshtunnel:​tunnel1.png?​nolink |}}

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.