Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


mysql-remote-connection

Απομακρυσμένη σύνδεση σε MySQL μέσω SSH tunnel

Εισαγωγή

Αυτό το βοήθημα περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MySQL GUI Tools τοπικά στον υπολογιστή σας για να διαχειριστείτε τις βάσεις δεδομένων σας που βρίσκονται στον server μας.

Οδηγίες

Βήμα 1

Ξεκινήστε το Putty και επιλέξτε το μενού Tunnels.

Βήμα 2

Στο Source Port γράψτε 3306 και στο Destination γράφτε 127.0.0.1:3306

Βήμα 3

Πατήστε στο κουμπί Add.

Βήμα 4

Επιλέξτε το μενού Session και συμπληρώστε στο Host Name το όνομα του server που βρίσκεται το account σας, στο Saved Sessions γράφτε mysql και πατήστε το κουμπί Save. Τέλος πατήστε στο κουμπί Open και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε το username και password από τον λογαριασμό σας.

Βήμα 5

Ξεκινήστε τον Query Browser από το πρόγραμμα MySQL GUI Tools και εισάγεται για Server Host 127.0.0.1 και τα Username και Password της βάσης δεδομένων σας. Τέλος πατήστε στο κουμπί OK.


Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.