Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


mysql-database-usage

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
mysql-database-usage [2017/08/04 11:27]
admin
mysql-database-usage [2017/08/04 11:27] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 3: Γραμμή 3:
 ---- ----
  
-Εάν οι πίνακες στη βάση είναι σε μορφή InnoDB (δεν ισχύει για MyISAM) και σβηστούν δεδομένα,​ τότε ο χώρος αυτός δεν ελευθερώνεται άμεσα αλλά παραμένει __δεσμευμένος__ για μελλοντική χρήση. Για παράδειγμα εάν η βάση σας αποτελείτε από ένα πίνακα μεγέθους 100MB και σβήσετε δεδομένα μεγέθους 20MB τότε το μέγεθος που καταλαμβάνει η βάση θα συνεχίσει να είναι 100MB. ​Σε περίπτωση που γράψετε νέα δεδομένα μεγέθους 20MB τότε θα γίνει ξανά χρήση του δεσμευμένου χώρου.+Εάν οι πίνακες στη βάση είναι σε μορφή InnoDB (δεν ισχύει για MyISAM) και σβηστούν δεδομένα,​ τότε ο χώρος αυτός δεν ελευθερώνεται άμεσα αλλά παραμένει __δεσμευμένος__ για μελλοντική χρήση. Για παράδειγμα εάν η βάση σας αποτελείτε από ένα πίνακα μεγέθους 100MB και σβήσετε δεδομένα μεγέθους 20MB τότε το μέγεθος που καταλαμβάνει η βάση θα συνεχίσει να είναι 100MB. ​Όμως ​εάν περάσετε νέα δεδομένα μεγέθους 20MB τότε θα γίνει ξανά χρήση του δεσμευμένου χώρου.
  
 Στο cretapanel ο υπολογισμός του χώρου της βάσης γίνεται με βάση το πραγματικό μέγεθος των αρχείων που καταλαμβάνουν αυτές στον server, ενώ το phpmyadmin εμφανίζει τον χώρο που χρησιμοποιεί η βάση για τα δεδομένα χωρίς να υπολογίζει τον δεσμευμένο χώρο και έτσι προκύπτει αυτή η διαφορά. Στο cretapanel ο υπολογισμός του χώρου της βάσης γίνεται με βάση το πραγματικό μέγεθος των αρχείων που καταλαμβάνουν αυτές στον server, ενώ το phpmyadmin εμφανίζει τον χώρο που χρησιμοποιεί η βάση για τα δεδομένα χωρίς να υπολογίζει τον δεσμευμένο χώρο και έτσι προκύπτει αυτή η διαφορά.
  
 Κάθε μερικές ημέρες κάνουμε optimize τις βάσεις (τις κάνει παράλληλα και να δουλεύουν πιο γρήγορα). Με το optimize ελευθερώνεται ο δεσμευμένος χώρος και έτσι το cretapanel και το phpmyadmin θα εμφανίζουν περίπου το ίδιο μέγεθος για τις βάσεις. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για optimize μιας βάσης και μέσω του phpmyadmin. Κάθε μερικές ημέρες κάνουμε optimize τις βάσεις (τις κάνει παράλληλα και να δουλεύουν πιο γρήγορα). Με το optimize ελευθερώνεται ο δεσμευμένος χώρος και έτσι το cretapanel και το phpmyadmin θα εμφανίζουν περίπου το ίδιο μέγεθος για τις βάσεις. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα για optimize μιας βάσης και μέσω του phpmyadmin.

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.