Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


meldown-spectre-cpu-security-bug

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
meldown-spectre-cpu-security-bug [2018/01/05 15:47]
admin [Αντιμετώπιση προβλήματος στους servers μας]
meldown-spectre-cpu-security-bug [2018/01/05 15:48] (τρέχουσα)
admin [Αντιμετώπιση προβλήματος στους servers μας]
Γραμμή 23: Γραμμή 23:
 ===== Αντιμετώπιση προβλήματος στους servers μας ===== ===== Αντιμετώπιση προβλήματος στους servers μας =====
  
-Μόλις είναι διαθέσιμες οι αναβαθμίσεις για το λειτουργικό που χρησιμοποιούν οι servers μας θα προχωρήσουμε στην αναβάθμιση τους. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε εάν έχουμε σημαντική μείωση στις επιδόσεις τους και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα στήσουμε νέους servers και θα μεταφέρουμε μέρος των πακέτων φιλοξενίας εκεί. Το πιο πιθανό είναι κάτι τέτοιο να μην χρειαστεί μιας και έχουμε μικρό αριθμό πακέτων φιλοξενίας σε κάθε server και η χρήση των πόρων ακόμα και σε ώρες αιχμής είναι μικρή.+Μόλις είναι διαθέσιμες οι αναβαθμίσεις για το λειτουργικό που χρησιμοποιούν οι servers μας θα προχωρήσουμε στην αναβάθμιση τους. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε εάν έχουμε σημαντική μείωση στις επιδόσεις τους και εφόσον κριθεί αναγκαίο θα στήσουμε νέους servers και θα μεταφέρουμε μέρος των πακέτων φιλοξενίας εκεί. Το πιο πιθανό είναι κάτι τέτοιο να μην χρειαστεί μιας και έχουμε μικρό αριθμό πακέτων φιλοξενίας σε κάθε server και η χρήση των πόρων ακόμα και σε ώρες αιχμής είναι ​χαμηλή.

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.