Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


joomla-database-fix

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

joomla-database-fix [2018/03/10 18:05] (τρέχουσα)
admin δημιουργήθηκε
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +administrator/​index.php?​option=com_installer&​task=database.fix
  

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.