Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


joomla-change-admin-password

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
joomla-change-admin-password [2017/05/15 13:13]
admin
joomla-change-admin-password [2017/05/15 13:13] (τρέχουσα)
admin [Αλλαγή κωδικού διαχειριστή]
Γραμμή 18: Γραμμή 18:
 ===== Αλλαγή κωδικού διαχειριστή ===== ===== Αλλαγή κωδικού διαχειριστή =====
  
-Θα πατήσετε στο αριστερό μέρος πάνω στο όνομα της βάσης ώστε να εμφανιστούν οι πίνακες και στη συνέχεια θα πατήσετε στον πίνακα που έχει όνομα ''​jos_users''​ (μπορεί το πρόθεμα του να μην είναι ''​jos_''​ αλλά σε κάθε περίπτωση ο σωστός πίνακας θα τελειώνει σε ''​users''​). Μόλις βρείτε την εγγραφή που αφορά τον λογαριασμό του διαχειριστή θα πατήσετε στο σύνδεσμο ''​Edit''​. Στη συνέχεια δίπλα από το πεδίο ''​password''​ θα επιλέξετε από τη λίστα το ''​MD5''​ και στο πεδίο στα δεξιά που γράφει τον παλιό κρυπτογραφημένο κωδικό θα γράψετε τον νέο που επιθυμείτε. Για την απόθήκευση της αλλαγής θα κάνετε κλικ στο κουμπί ''​Go''​.+Θα πατήσετε στο αριστερό μέρος πάνω στο όνομα της βάσης ώστε να εμφανιστούν οι πίνακες και στη συνέχεια θα πατήσετε στον πίνακα που έχει όνομα ''​jos_users''​ (μπορεί το πρόθεμα του να μην είναι ''​jos_''​ αλλά σε κάθε περίπτωση ο σωστός πίνακας θα τελειώνει σε ''​users''​). Μόλις βρείτε την εγγραφή που αφορά τον λογαριασμό του διαχειριστή θα κάνετε ​κλικ ​στο σύνδεσμο ''​Edit''​. Στη συνέχεια δίπλα από το πεδίο ''​password''​ θα επιλέξετε από τη λίστα το ''​MD5''​ και στο πεδίο στα δεξιά που γράφει τον παλιό κρυπτογραφημένο κωδικό θα γράψετε τον νέο που επιθυμείτε. Για την απόθήκευση της αλλαγής θα κάνετε κλικ στο κουμπί ''​Go''​.

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.