Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


joomla-1-5-indexes

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
joomla-1-5-indexes [2017/12/26 16:53]
admin
joomla-1-5-indexes [2017/12/26 17:06] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +====== Προσθήκη indexes σε Joomla 1.5 ======
 +
 +----
 +
 +===== Εισαγωγή =====
 +
 +Στο Joomla 1.5 δεν γίνεται σωστή χρήση indexes στη βάση με αποτέλεσμα σε ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα και πολύ περιεχόμενο τα queries στη βάση να αργούν να εκτελεστούν. Παρακάτω παραθέτουμε την προσθήκη indexes που μπορεί να γίνει μέσω του phpmyadmin.
 +
 +===== Οδηγίες προσθήκης indexes =====
 +
 +
 <​code>​ <​code>​
  
- ALTER TABLE `jos_categories` ADD INDEX `idx_alias` ( `alias` ); +ALTER TABLE `jos_categories` ADD INDEX `idx_alias` ( `alias` ); 
- ALTER TABLE `jos_categories` ADD INDEX `idx_ordering` ( `ordering` ); +ALTER TABLE `jos_categories` ADD INDEX `idx_ordering` ( `ordering` ); 
- ALTER TABLE `jos_categories` ADD INDEX `idx_checkouttime` ( `checked_out_time` ); +ALTER TABLE `jos_categories` ADD INDEX `idx_checkouttime` ( `checked_out_time` ); 
- ALTER TABLE `jos_categories` ADD INDEX `idx_title` ( `title` ); +ALTER TABLE `jos_categories` ADD INDEX `idx_title` ( `title` ); 
- ALTER TABLE `jos_categories` ADD FULLTEXT `idx_description` ( `description` ); +ALTER TABLE `jos_categories` ADD FULLTEXT `idx_description` ( `description` ); 
- ALTER TABLE `jos_categories` ADD INDEX `idx_published` ( `published` ); +ALTER TABLE `jos_categories` ADD INDEX `idx_published` ( `published` ); 
  
- ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_alias` ( `alias` ); +ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_alias` ( `alias` ); 
- ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_ordering` ( `ordering` ); +ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_ordering` ( `ordering` ); 
- ALTER TABLE `jos_sections` ADD FULLTEXT `idx_description` ( `description` ) ; +ALTER TABLE `jos_sections` ADD FULLTEXT `idx_description` ( `description` ) ; 
- ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_checkout` ( `checked_out` ); +ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_checkout` ( `checked_out` ); 
- ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_name` ( `name` ); +ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_name` ( `name` ); 
- ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_title` ( `title` ); +ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_title` ( `title` ); 
- ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_published` ( `published` ); +ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_published` ( `published` ); 
- ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_checkouttime` ( `checked_out_time` ); +ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_checkouttime` ( `checked_out_time` ); 
- ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_access` ( `access` ); +ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `idx_access` ( `access` ); 
- ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `sec_idx` ( `published` , `access` );+ALTER TABLE `jos_sections` ADD INDEX `sec_idx` ( `published` , `access` );
  
- ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_checkouttime` ( `checked_out_time` ); +ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_checkouttime` ( `checked_out_time` ); 
- ALTER TABLE `jos_content` ADD FULLTEXT `idx_introtext` ( `introtext` ); +ALTER TABLE `jos_content` ADD FULLTEXT `idx_introtext` ( `introtext` ); 
- ALTER TABLE `jos_content` ADD FULLTEXT `idx_cfulltext` ( `fulltext` ); +ALTER TABLE `jos_content` ADD FULLTEXT `idx_cfulltext` ( `fulltext` ); 
- ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_ordering` ( `ordering` ); +ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_ordering` ( `ordering` ); 
- ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_title` ( `title` ); +ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_title` ( `title` ); 
- ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_alias` ( `alias` );  +ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_alias` ( `alias` );  
- ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_publishup` ( `publish_up` ); +ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_publishup` ( `publish_up` ); 
- ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_publishdwn` ( `publish_down` ); +ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_publishdwn` ( `publish_down` ); 
- ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_titlealias` ( `title_alias` );+ALTER TABLE `jos_content` ADD INDEX `idx_titlealias` ( `title_alias` );
  
- ALTER TABLE `jos_content_frontpage` ADD INDEX `idx_ordering` ( `ordering` );+ALTER TABLE `jos_content_frontpage` ADD INDEX `idx_ordering` ( `ordering` );
 </​code>​ </​code>​

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.