Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


imagemagick

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
imagemagick [2016/12/19 20:04]
admin
imagemagick [2016/12/19 20:06] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 11: Γραμμή 11:
 Αρχικά θα πρέπει να γίνει compile το ImageMagick δίνοντας τις εντολές:​ Αρχικά θα πρέπει να γίνει compile το ImageMagick δίνοντας τις εντολές:​
  
-<​code>​fetch http://​cretapanel.cretaforce.gr/​imagemagick/​imagemagick_install.sh ​&& ​chmod 700 imagemagick_install.sh ​&& ​./​imagemagick_install.sh</​code>​+<​code>​ 
 +fetch http://​cretapanel.cretaforce.gr/​imagemagick/​imagemagick_install.sh 
 +chmod 700 imagemagick_install.sh 
 +./​imagemagick_install.sh 
 +</​code>​
  
 Στη συνέχεια θα χρειαστεί να δηλώσεις το path ως: Στη συνέχεια θα χρειαστεί να δηλώσεις το path ως:

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.