Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


imagemagick

Συμπίεση εικόνων με χρήση του ImageMagick


Εισαγωγή

Πολλές φορές οι εικόνες που είναι ανεβασμένες σε κάποια ιστοσελίδα δεν είναι συμπιεσμένες ή δεν είναι συμπιεσμένες αρκετά ώστε να πιάνουν λίγο χώρο από το πακέτο hosting αλλά και να φορτώνει πιο γρήγορα η ιστοσελίδα στον browser του επισκέπτη. Παρακάτω υπάρχουν οδηγίες ώστε με τη βοήθεια του προγράμματος ImageMagick να τις συμπιέσετε.

Οδηγίες

Αρχικά θα πρέπει να γίνει compile το ImageMagick δίνοντας τις εντολές:

fetch http://cretapanel.cretaforce.gr/imagemagick/imagemagick_install.sh
chmod 700 imagemagick_install.sh
./imagemagick_install.sh

Στη συνέχεια θα χρειαστεί να δηλώσεις το path ως:

set path = ($path $HOME/imagemagick/bin)

Kαι μετά δίνεις τις εντολές:

cd domain.gr/www/images
find . -name "*.JPG" -exec mogrify -quality 75% {} \;
find . -name "*.JPEG" -exec mogrify -quality 75% {} \;
find . -name "*.jpeg" -exec mogrify -quality 75% {} \;
find . -name "*.jpg" -exec mogrify -quality 75% {} \;

Όταν τελειώσεις σβήσεις τον φάκελο imagemagick και το αρχείο imagemagick_install.sh:

cd && rm -fr imagemagick imagemagick_install.sh

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.