Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


hosts

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
hosts [2018/03/02 20:12]
admin [IP των servers]
hosts [2018/05/20 13:30] (τρέχουσα)
admin [IP των servers]
Γραμμή 84: Γραμμή 84:
 <​code>​server18.cretaforce.gr:​ 148.251.43.200 (non SSL) / 148.251.43.216 (SSL)</​code>​ <​code>​server18.cretaforce.gr:​ 148.251.43.200 (non SSL) / 148.251.43.216 (SSL)</​code>​
 <​code>​server19.cretaforce.gr:​ 148.251.76.242 (non SSL) / 148.251.97.70 (SSL)</​code>​ <​code>​server19.cretaforce.gr:​ 148.251.76.242 (non SSL) / 148.251.97.70 (SSL)</​code>​
-<​code>​server21.cretaforce.gr: ​176.9.62.163 (non SSL) / 176.9.62.189 (SSL)</​code>​+<​code>​server21.cretaforce.gr: ​136.243.173.205 (non SSL) / 136.243.173.251 (SSL)</​code>​
 <​code>​server22.cretaforce.gr:​ 136.243.18.158 (non SSL) / 136.243.18.183 (SSL)</​code>​ <​code>​server22.cretaforce.gr:​ 136.243.18.158 (non SSL) / 136.243.18.183 (SSL)</​code>​
 <​code>​server23.cretaforce.gr:​ 136.243.70.8 (non SSL) / 136.243.70.56 (SSL)</​code>​ <​code>​server23.cretaforce.gr:​ 136.243.70.8 (non SSL) / 136.243.70.56 (SSL)</​code>​
Γραμμή 91: Γραμμή 91:
 <​code>​server26.cretaforce.gr:​ 188.40.88.5 (non SSL) / 188.40.88.58 (SSL)</​code>​ <​code>​server26.cretaforce.gr:​ 188.40.88.5 (non SSL) / 188.40.88.58 (SSL)</​code>​
 <​code>​server27.cretaforce.gr:​ 213.239.213.122 (non SSL) / 213.239.213.105 (SSL)</​code>​ <​code>​server27.cretaforce.gr:​ 213.239.213.122 (non SSL) / 213.239.213.105 (SSL)</​code>​
-<​code>​server28.cretaforce.gr: ​176.9.62.234 (non SSL) / 176.9.62.253 (SSL)</​code>​+<​code>​server28.cretaforce.gr: ​138.201.82.20 (non SSL) / 88.99.18.150 (SSL)</​code>​
 <​code>​server29.cretaforce.gr:​ 138.201.129.222 (non SSL) / 138.201.129.250 (SSL)</​code>​ <​code>​server29.cretaforce.gr:​ 138.201.129.222 (non SSL) / 138.201.129.250 (SSL)</​code>​
 <​code>​server30.cretaforce.gr:​ 144.76.159.110 (non SSL) / 144.76.159.123 (SSL)</​code>​ <​code>​server30.cretaforce.gr:​ 144.76.159.110 (non SSL) / 144.76.159.123 (SSL)</​code>​

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.