Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


hosts

Χρησιμοποιώντας το αρχείο Hosts


Εισαγωγή

Αυτό το βοήθημα περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο hosts ώστε να αντιστοιχίσετε κάποιο domain με μια IP. Με αυτό το τρόπο θα μπορέσετε να προσθέσετε στο πακέτο φιλοξενίας σας κάποιο domain (που είτε υπάρχει είτε όχι) και να το δείτε άμεσα από το συγκεκριμένο υπολογιστή.

Εάν έχετε Windows

Τοποθεσία αρχείου:

c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

Αφού εντοπίσετε το αρχείο hosts, κάντε δεξί κλικ επάνω του και ανοίξτε το σαν διαχειριστής (Run As Administrator) χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα κειμενογράφου όπως είναι το Notepad.

Στο τέλος του αρχείου Θα πρέπει να προσθέσετε μια γραμμή σαν την παρακάτω:

192.168.0.1       www.domain.com

όπου 192.168.0.1 είναι η IP του server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα και domain.com το domain που θέλετε να προσθέσετε.

Tέλος αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Εάν έχετε Linux

Τοποθεσία αρχείου:

/etc/hosts

Τρέξτε την παρακάτω εντολή στο Terminal:

sudo nano /etc/hosts

Στο τέλος του αρχείου Θα πρέπει να προσθέσετε μια γραμμή σαν την παρακάτω:

192.168.0.1       www.domain.com

όπου 192.168.0.1 είναι η IP του server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα και domain.com το domain που θέλετε να προσθέσετε.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές θα πατήσετε Ctrl+Ο και στη συνέχεια Ctrl+X

Εάν έχετε MacOS

Τοποθεσία αρχείου:

/etc/hosts

Ανοίξτε το Applications » Utilities » Terminal και στη συνέχεια δώστε την παρακάτω εντολή:

sudo nano /private/etc/hosts

Στο τέλος του αρχείου Θα πρέπει να προσθέσετε μια γραμμή σαν την παρακάτω:

192.168.0.1       www.domain.com

όπου 192.168.0.1 είναι η IP του server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα και domain.com το domain που θέλετε να προσθέσετε.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές θα πατήσετε Ctrl+Ο και στη συνέχεια Ctrl+X

IP των servers

Παρακάτω βλέπετε τις IP και τους αντίστοιχους servers:

server1.cretaforce.gr = 138.201.248.69
server2.cretaforce.gr = 138.201.126.210
server3.cretaforce.gr = 144.76.167.212
server4.cretaforce.gr = 148.251.41.179
server5.cretaforce.gr = 88.99.162.174
server6.cretaforce.gr = 5.9.136.228
server7.cretaforce.gr = 138.201.223.134
server8.cretaforce.gr = 78.46.61.197
server9.cretaforce.gr = 85.10.209.197
server10.cretaforce.gr = 136.243.148.169
server11.cretaforce.gr = 176.9.52.83
server12.cretaforce.gr = 176.9.52.48
server13.cretaforce.gr = 148.251.66.178
server14.cretaforce.gr = 144.76.36.98
server15.cretaforce.gr = 144.76.58.105
server16.cretaforce.gr = 138.201.125.150
server17.cretaforce.gr = 136.243.146.212
server18.cretaforce.gr = 148.251.43.200
server19.cretaforce.gr = 148.251.76.242
server20.cretaforce.gr = 216.107.145.156
server21.cretaforce.gr = 176.9.62.163
server22.cretaforce.gr = 136.243.18.158
server23.cretaforce.gr = 136.243.70.8
server24.cretaforce.gr = 148.251.76.110
server25.cretaforce.gr = 138.201.121.166
server26.cretaforce.gr = 188.40.88.5
server27.cretaforce.gr = 213.239.213.122
server28.cretaforce.gr = 176.9.62.234
server29.cretaforce.gr = 138.201.129.222
server30.cretaforce.gr = 144.76.159.110
server31.cretaforce.gr = 138.201.37.86
server32.cretaforce.gr = 88.198.64.29
server33.cretaforce.gr = 144.76.164.117
server34.cretaforce.gr = 176.9.53.51
server35.cretaforce.gr = 144.76.168.237
server36.cretaforce.gr = 148.251.235.215
server37.cretaforce.gr = 176.9.93.244
server38.cretaforce.gr = 178.63.86.209
server39.cretaforce.gr = 5.9.58.197
server40.cretaforce.gr = 5.9.99.113
server41.cretaforce.gr = 5.9.152.149
server42.cretaforce.gr = 88.99.92.86
server43.cretaforce.gr = 144.76.62.15
server44.cretaforce.gr = 46.4.34.135
server45.cretaforce.gr = 136.243.134.142
server46.cretaforce.gr = 138.201.205.200
server47.cretaforce.gr = 88.99.240.210
server48.cretaforce.gr = 148.251.121.244
server49.cretaforce.gr = 138.201.80.111
server50.cretaforce.gr = 138.201.84.75
server51.cretaforce.gr = 138.201.60.111
server52.cretaforce.gr = 138.201.202.67

Copyright © 2003 - 2017 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.