Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


hosts

Χρησιμοποιώντας το αρχείο Hosts


Εισαγωγή

Αυτό το βοήθημα περιγράφει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο hosts ώστε να αντιστοιχίσετε κάποιο domain με μια IP. Με αυτό το τρόπο θα μπορέσετε να προσθέσετε στο πακέτο φιλοξενίας σας κάποιο domain (που είτε υπάρχει είτε όχι) και να το δείτε άμεσα από το συγκεκριμένο υπολογιστή.

Εάν έχετε Windows

Τοποθεσία αρχείου:

c:\windows\system32\drivers\etc\hosts

Αφού εντοπίσετε το αρχείο hosts, κάντε δεξί κλικ επάνω του και ανοίξτε το σαν διαχειριστής (Run As Administrator) χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα κειμενογράφου όπως είναι το Notepad.

Στο τέλος του αρχείου Θα πρέπει να προσθέσετε μια γραμμή σαν την παρακάτω:

192.168.0.1       www.domain.com

όπου 192.168.0.1 είναι η IP του server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα και domain.com το domain που θέλετε να προσθέσετε.

Tέλος αποθηκεύστε τις αλλαγές.

Εάν έχετε Linux

Τοποθεσία αρχείου:

/etc/hosts

Τρέξτε την παρακάτω εντολή στο Terminal:

sudo nano /etc/hosts

Στο τέλος του αρχείου Θα πρέπει να προσθέσετε μια γραμμή σαν την παρακάτω:

192.168.0.1       www.domain.com

όπου 192.168.0.1 είναι η IP του server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα και domain.com το domain που θέλετε να προσθέσετε.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές θα πατήσετε Ctrl+Ο και στη συνέχεια Ctrl+X

Εάν έχετε MacOS

Τοποθεσία αρχείου:

/etc/hosts

Ανοίξτε το Applications » Utilities » Terminal και στη συνέχεια δώστε την παρακάτω εντολή:

sudo nano /private/etc/hosts

Στο τέλος του αρχείου Θα πρέπει να προσθέσετε μια γραμμή σαν την παρακάτω:

192.168.0.1       www.domain.com

όπου 192.168.0.1 είναι η IP του server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα και domain.com το domain που θέλετε να προσθέσετε.

Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές θα πατήσετε Ctrl+Ο και στη συνέχεια Ctrl+X

IP των servers

Παρακάτω βλέπετε τις IP και τους αντίστοιχους servers. Εάν η ιστοσελίδα σας δεν κάνει χρήση SSL τότε θα χρησιμοποιήσετε την πρώτη IP και εάν κάνει χρήση SSL τότε τη δεύτερη.

test.cretaforce.gr: 88.198.64.29 (non SSL) / 46.4.86.235 (SSL)
server1.cretaforce.gr: 138.201.248.69 (non SSL) / 138.201.248.120 (SSL)
server2.cretaforce.gr: 138.201.126.210 (non SSL) / 138.201.126.235 (SSL)
server3.cretaforce.gr: 144.76.167.212 (non SSL) / 144.76.167.216 (SSL)
server4.cretaforce.gr: 148.251.41.179 (non SSL) / 148.251.93.226 (SSL)
server5.cretaforce.gr: 88.99.162.174 (non SSL) / 94.130.1.83 (SSL)
server6.cretaforce.gr: 5.9.136.228 (non SSL) / 5.9.136.249 (SSL)
server7.cretaforce.gr: 138.201.223.134 (non SSL) / 138.201.223.188 (SSL)
server8.cretaforce.gr: 78.46.61.197 (non SSL) / 78.46.61.250 (SSL)
server9.cretaforce.gr: 85.10.209.197 (non SSL) / 85.10.209.195 (SSL)
server10.cretaforce.gr: 136.243.148.169 (non SSL) / 136.243.148.187 (SSL)
server11.cretaforce.gr: 136.243.110.44 (non SSL) / 136.243.110.57 (SSL)
server12.cretaforce.gr: 136.243.107.67 (non SSL) / 94.130.113.246 (SSL)
server13.cretaforce.gr: 148.251.66.178 (non SSL) / 148.251.66.187 (SSL)
server14.cretaforce.gr: 144.76.36.98 (non SSL) / 148.251.252.76 (SSL)
server15.cretaforce.gr: 144.76.58.105 (non SSL) / 144.76.58.118 (SSL)
server16.cretaforce.gr: 138.201.125.150 (non SSL) / 138.201.125.185 (SSL)
server17.cretaforce.gr: 136.243.146.212 (non SSL) / 136.243.146.243 (SSL)
server18.cretaforce.gr: 148.251.43.200 (non SSL) / 148.251.43.216 (SSL)
server19.cretaforce.gr: 148.251.76.242 (non SSL) / 148.251.97.70 (SSL)
server21.cretaforce.gr: 176.9.62.163 (non SSL) / 176.9.62.189 (SSL)
server22.cretaforce.gr: 136.243.18.158 (non SSL) / 136.243.18.183 (SSL)
server23.cretaforce.gr: 136.243.70.8 (non SSL) / 136.243.70.56 (SSL)
server24.cretaforce.gr: 148.251.76.110 (non SSL) / 148.251.76.121 (SSL)
server25.cretaforce.gr: 138.201.121.166 (non SSL) / 138.201.121.178 (SSL)
server26.cretaforce.gr: 188.40.88.5 (non SSL) / 188.40.88.58 (SSL)
server27.cretaforce.gr: 213.239.213.122 (non SSL) / 213.239.213.105 (SSL)
server28.cretaforce.gr: 176.9.62.234 (non SSL) / 176.9.62.253 (SSL)
server29.cretaforce.gr: 138.201.129.222 (non SSL) / 138.201.129.250 (SSL)
server30.cretaforce.gr: 144.76.159.110 (non SSL) / 144.76.159.123 (SSL)
server31.cretaforce.gr: 138.201.37.86 (non SSL) / 138.201.37.115 (SSL)
server32.cretaforce.gr: 46.4.99.141 (non SSL) / 46.4.99.137 (SSL)
server33.cretaforce.gr: 144.76.164.117 (non SSL) / 144.76.164.119 (SSL)
server34.cretaforce.gr: 94.130.37.22 (non SSL) / 94.130.37.12 (SSL)
server35.cretaforce.gr: 144.76.168.237 (non SSL) / 144.76.168.248 (SSL)
server36.cretaforce.gr: 148.251.235.215 (non SSL) / 148.251.235.217 (SSL)
server37.cretaforce.gr: 176.9.93.244 (non SSL) / 176.9.93.252 (SSL)
server38.cretaforce.gr: 178.63.86.209 (non SSL) / 178.63.86.248 (SSL)
server39.cretaforce.gr: 5.9.58.197 (non SSL) / 5.9.58.217 (SSL)
server40.cretaforce.gr: 5.9.99.113 (non SSL) / 5.9.99.125 (SSL)
server41.cretaforce.gr: 5.9.152.149 (non SSL) / 5.9.152.157 (SSL)
server42.cretaforce.gr: 88.99.92.86 (non SSL) / 88.99.92.117 (SSL)
server43.cretaforce.gr: 144.76.62.15 (non SSL) / 144.76.62.25 (SSL)
server44.cretaforce.gr: 46.4.34.135 (non SSL) / 46.4.34.180 (SSL)
server45.cretaforce.gr: 136.243.134.142 (non SSL) / 136.243.134.175 (SSL)
server46.cretaforce.gr: 138.201.205.200 (non SSL) / 88.99.45.60 (SSL)
server47.cretaforce.gr: 88.99.240.210 (non SSL) / 88.99.240.204 (SSL)
server48.cretaforce.gr: 46.4.106.72 (non SSL) / 46.4.106.71 (SSL)
server49.cretaforce.gr: 138.201.80.111 (non SSL) / 138.201.80.120 (SSL)
server50.cretaforce.gr: 138.201.84.75 (non SSL) / 138.201.84.114 (SSL)
server51.cretaforce.gr: 138.201.60.111 (non SSL) / 138.201.60.126 (SSL)
server52.cretaforce.gr: 138.201.202.67 (non SSL) / 138.201.202.126 (SSL)
server53.cretaforce.gr: 136.243.103.142 (non SSL) / 94.130.117.2 (SSL)
server54.cretaforce.gr: 88.99.98.150 (non SSL) / 88.99.119.228 (SSL)
server55.cretaforce.gr: 88.99.62.71 (non SSL) / 88.99.62.123 (SSL)

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.