Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


flush-dns-cache

Καθαρισμός προσωρινής μνήμης DNS


Εισαγωγή

Όπως πιθανότατα ήδη γνωρίζεται κάθε συσκευή που συνδέεται σε κάποιο δίκτυο αναγνωρίζεται από τη διεύθυνση IP που έχει. Όμως σπάνια χρειάζεται να γνωρίζεται την διεύθυνση IP μιας ιστοσελίδας αφού αρκεί να γνωρίζετε το domain της. DNS είναι η υπηρεσία που αντιστοιχεί το κάθε domain με την IP του web-server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα. Έτσι όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα τα DNS στέλνουν στον υπολογιστή σας την IP όπου αυτή η πληροφορία αποθηκεύεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα στη μνήμη του υπολογιστή σας ώστε εάν χρειαστεί να επισκεφτείτε ξανά την ίδια ιστοσελίδα να βρεθεί από τη μνήμη του υπολογιστή σας που είναι πιο γρήγορο. Συνήθως αποθηκεύεται για μία ή δύο ημέρες και όταν αυτό το χρονικό διάστημα περάσει τότε θα γίνει πάλι χρήση του DNS για να βρεθεί η IP.

Ποιο είναι το πρόβλημα

Κάποιες φορές αυτή η μνήμη έχει λανθασμένες πληροφορίες, για παράδειγμα στο μεταξύ να άλλαξαν οι IP ή τη στιγμή που έγινε αναζήτηση στα DNS να μην είχε δηλωθεί IP για ένα domain. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται η ιστοσελίδα που θέλετε να επισκεφτείτε. Παρακάτω θα σας δείξουμε πώς να καθαρίσετε αυτή τη μνήμη ώστε να αρχίσει να γεμίζει ξανά με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες από τα DNS.

Καθαρισμός προσωρινής μνήμης DNS σε Windows

Έναρξη → Εκτέλεση → πληκτρολογήστε cmd Στο παράθυρο που ανοίγει πληκτρολογήστε

ipconfig /flushdns

Καθαρισμός προσωρινής μνήμης DNS σε Linux

Ανοίξτε το Terminal και γράψτε:

/etc/rc.d/init.d/nscd restart

Καθαρισμός προσωρινής μνήμης DNS σε Mac OS X

Ανοίξτε το Terminal και γράψτε:

dscacheutil -flushcache

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.