Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


filezilla

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
filezilla [2016/12/15 22:51]
admin
filezilla [2016/12/19 20:42] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 11: Γραμμή 11:
 Αφού το κατεβάσετε και εγκαταταστήσετε το FileZilla θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. Στην επιλογή Host γράψτε server1.cretaforce.gr (αντικαταστείτε ανάλογα με πιο server βρίσκεται το hosting account σας), για Username και Password θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που σας στείλαμε κατά την ενεργοποίηση του πακέτου hosting σας και για Port χρησιμοποιήστε την 21. Τέλος πατήστε στο κουμπί Quickconnect. Αφού το κατεβάσετε και εγκαταταστήσετε το FileZilla θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. Στην επιλογή Host γράψτε server1.cretaforce.gr (αντικαταστείτε ανάλογα με πιο server βρίσκεται το hosting account σας), για Username και Password θα χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που σας στείλαμε κατά την ενεργοποίηση του πακέτου hosting σας και για Port χρησιμοποιήστε την 21. Τέλος πατήστε στο κουμπί Quickconnect.
  
-{{::​filezilla:​filezilla.png?​nolink|}}+{{ ::​filezilla:​filezilla.png?​nolink |}}
  
 ===== Ανέβασμα αρχείων ===== ===== Ανέβασμα αρχείων =====

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.