Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


email-transfer

Μεταφορά e-mails από το παλιό webhost σε εμάς


Εισαγωγή

Σε αυτό το βοήθημα θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να μεταφέρετε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αποθηκευμένα στο server του προηγούμενου webhost σε εμάς.

Βήμα 1

Δημιουργείτε φάκελο στον υπολογιστή σας όπου εκεί θα γίνει η προσωρινή αποθήκευση των μηνυμάτων.

Βήμα 2

Ανοίγετε το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση τους, για παράδειγμα το Outlook.

Βήμα 3

Πατώντας Ctrl+A επιλέγεται όλα τα μηνύματα που έχετε μέσα στο λογαριασμό που θέλετε να μεταφέρετε τα μηνύματα.

Βήμα 4

Με drag and drop μεταφέρετε όλα τα μηνύματα μέσα στο φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα 1. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει μερικά λεπτά ανάλογα το συνολικό μέγεθος των δεδομένων που πρέπει να αντιγραφούν.

Βήμα 5

Απενεργοποιείτε ή διαγράφετε τον παλιό λογαριασμό.

Βήμα 6

Δημιουργείτε νέο λογαριασμό στο πρόγραμμα διαχείρισης με τα στοιχεία του νέου server και επιλέγεται να είναι IMAP και όχι POP3.

Βήμα 7

Πατώντας Ctrl+A επιλέγετε όλα τα μηνύματα που υπάρχουν στο φάκελο που δημιουργήσατε στο βήμα 1 και με drag and drop τα μεταφέρετε στο πρόγραμμα διαχείρισης.

Βήμα 8

Εάν θέλετε να δουλεύετε τα e-mails με IMAP έχετε τελειώσει με τις ρυθμίσεις. Εάν θέλετε να δουλεύετε με POP3 τότε διαγράφετε το λογαριασμό και φτιάχνετε ένα νέο επιλέγοντας POP3 όταν ερωτηθείτε.


Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.