Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


email-antispam

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
email-antispam [2016/12/19 19:45]
admin
email-antispam [2018/03/07 16:55] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 4: Γραμμή 4:
  
 Ο mail server μας υποστηρίζει σύστημα antispam το οποίο μπορεί να εκπαιδευτεί περαιτέρω από τους ίδιους τους χρήστες. Ο mail server μας υποστηρίζει σύστημα antispam το οποίο μπορεί να εκπαιδευτεί περαιτέρω από τους ίδιους τους χρήστες.
- 
-===== Φίλτρο για μεταφορά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων στο φάκελο Junk ===== 
- 
-Για να μεταφέρονται αυτόματα τα ανεπιθύμητα μηνύματα (spam) στο φάκελο __Junk__ θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα φίλτρο από το webmail πατώντας στο σύνδεσμο ''​Settings''​ και μετά ''​Filters''​ 
- 
-===== Οδηγίες ===== 
- 
-1) στο πρώτο dropdown μενού επιλέγετε το **...** 
- 
-2) στο πεδίο που εμφανίζεται γράφετε **X-Bogosity** 
- 
-3) στο τελευταίο πεδίο γράφετε **Spam** 
- 
-4) στην επιλογή execute the following actions: **Move message to Junk** 
- 
-{{ :​roundcube:​antispam.png?​nolink |}} 
  
 ===== Εκπαίδευση συστήματος antispam ​ ===== ===== Εκπαίδευση συστήματος antispam ​ =====
  
 Η λειτουργία του συστήματος antispam μπορεί να βελτιωθεί εάν το εκπαιδεύσουν οι χρήστες. Όσα μηνύματα λαμβάνετε στο __Inbox__ και είναι ανεπιθύμητα (spam) μπορείτε να τα μεταφέρετε στον φάκελο __Junk__. Aντίστοιχα εάν στον φάκελο __Junk__ υπάρχει μήνυμα που δεν είναι ανεπιθύμητο μπορείτε να το μεταφέρετε στον φάκελο __Inbox__. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα μαθαίνει τις συνήθειες σας και θα αυξηθεί η αξιοπιστία του στο μέλλον. Η λειτουργία του συστήματος antispam μπορεί να βελτιωθεί εάν το εκπαιδεύσουν οι χρήστες. Όσα μηνύματα λαμβάνετε στο __Inbox__ και είναι ανεπιθύμητα (spam) μπορείτε να τα μεταφέρετε στον φάκελο __Junk__. Aντίστοιχα εάν στον φάκελο __Junk__ υπάρχει μήνυμα που δεν είναι ανεπιθύμητο μπορείτε να το μεταφέρετε στον φάκελο __Inbox__. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημα μαθαίνει τις συνήθειες σας και θα αυξηθεί η αξιοπιστία του στο μέλλον.

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.