Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


domain-masking

Πώς να κάνετε domain masking


Εισαγωγή

Domain masking ή URL masking είναι η τεχνική του να κρύψουμε το πραγματικό domain από μια ιστοσελίδα στον browser του επισκέπτη. Παρακάτω θα σας δείξουμε πώς θα κάνετε domain masking, αλλά σας προτείνουμε να το χρησιμοποιήσετε μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο μιας και στις μηχανές αναζήτησης δεν αρέσουν τα frames που χρησιμοποιούνται στον παρακάτω κώδικα.

Βήμα 1

Θα πρέπει να προσθέσετε το domain στο πακέτο hosting σας με χρήση του cretapanel.

Βήμα 2

Ανοίξτε κάποιο κειμενογράφο στον υπολογιστή σας και σώστε τον παρακάτω κώδικα σε αρχείο με όνομα index.html

<html>
<head>
<title>yourname</title>
<meta name="description" content="your description">
<meta name="keywords" content="keyword1, keyword2">
</head>
<frameset rows="100%,0" border="0">
<frame src="http://cretaforce.blogspot.com" frameborder="0">
<frame frameborder="0">
</frameset>
</html>

Στον παραπάνω κώδικα μπορείτε να κάνετε αλλαγή στον τίτλο, στην περιγραφή και στις λέξεις κλειδιά ενώ απαραίτητη είναι η αλλαγή του domain που θέλετε να κρύψετε.

Βήμα 3

Με χρήση κάποιου FTP client, για παράδειγμα το Filezilla ανεβάστε το αρχείο index.html μέσα στο φάκελο domain.gr/www/ όπου domain.gr το δικό σας domain.


Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.