Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


domain-change-registrant

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
domain-change-registrant [2016/12/15 23:30]
admin
domain-change-registrant [2017/09/13 19:38] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
-====== Mεταβίβαση ​[.gr] domain ======+====== Mεταβίβαση domain ======
  
 ---- ----
  
-Για την μεταφορά/​αλλαγή ιδιοκτήτη ενός ​.gr domain name χρειαζόμαστε: ​+Για την μεταφορά/​αλλαγή ιδιοκτήτη ενός domain name χρειαζόμαστε: ​
  
 **Από τον ιδιοκτήτη του domain που θέλει να το παραχωρήσει:​** **Από τον ιδιοκτήτη του domain που θέλει να το παραχωρήσει:​**
Γραμμή 19: Γραμμή 19:
 "​εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Παπαδόπουλος με ΑΦΜ 123456789 και κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Δεληγιάννη 7 με Α.Δ.Τ. Α123456 δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ η ονομασία χώρου (domain name) paradeigma.gr που ανήκει στον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο με ΑΦΜ 123456789 και ΑΔΤ 123456, να μεταφερθεί στο όνομα μου"​. ​ "​εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Παπαδόπουλος με ΑΦΜ 123456789 και κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Δεληγιάννη 7 με Α.Δ.Τ. Α123456 δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ η ονομασία χώρου (domain name) paradeigma.gr που ανήκει στον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο με ΑΦΜ 123456789 και ΑΔΤ 123456, να μεταφερθεί στο όνομα μου"​. ​
  
-Υπάρχει ένα κόστος 20 ευρώ, για την ​αίτηση ​αλλαγής ​ιδιοκτησίας domain name+Σε περίπτωση που αφορά μεταβίβαση [.gr] domain τότε υπάρχει ένα κόστος 20 ευρώ ​μιας και αποτελεί χρεώσιμη πράξη ​της ​ΕΕΤΤ.
  
 Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει και γνήσιο υπογραφών. Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει και γνήσιο υπογραφών.

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.