Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


domain-change-registrant

Mεταβίβαση domain


Για την μεταφορά/αλλαγή ιδιοκτήτη ενός domain name χρειαζόμαστε:

Από τον ιδιοκτήτη του domain που θέλει να το παραχωρήσει:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση οπού θα αναγραφεί το εξής: “εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ιωάννης Παπαδόπουλος με ΑΦΜ 123456789 και κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Δεληγιώργη 21 με Α.Δ.Τ. Α123456 δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ η ονομασία χώρου (domain name) paradeigma.gr που μου ανήκει να μεταφερθεί στο όνομα του κύριου Παναγιώτη Παπαδόπουλου με ΑΦΜ 123456789, ΑΔΤ Α123456 και κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Δεληγιάννη 7”.

Από τον νέο/υποψήφιο ιδιοκτήτη:

1. Φωτοτυπία ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση οπού θα αναγραφεί το εξής: “εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Παπαδόπουλος με ΑΦΜ 123456789 και κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Δεληγιάννη 7 με Α.Δ.Τ. Α123456 δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ η ονομασία χώρου (domain name) paradeigma.gr που ανήκει στον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο με ΑΦΜ 123456789 και ΑΔΤ 123456, να μεταφερθεί στο όνομα μου”.

Σε περίπτωση που αφορά μεταβίβαση [.gr] domain τότε υπάρχει ένα κόστος 20 ευρώ μιας και αποτελεί χρεώσιμη πράξη της ΕΕΤΤ.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει και γνήσιο υπογραφών.

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλθούν με e-mail στο support@cretaforce.gr ή με φαξ στο 2118002581.

*Α.Φ.Μ. Αριθμός Φορολογικού μητρώου

*Α.Δ.Τ.: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας


Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.