Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


cron

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
cron [2016/12/15 22:51]
admin
cron [2017/01/22 17:27] (τρέχουσα)
admin [Παράδειγμα]
Γραμμή 58: Γραμμή 58:
 Στη συνέχεια γράφουμε το παρακάτω κείμενο αντικαθιστώντας τον χρόνο που θα γίνεται η εκτέλεση καθώς και τη διεύθυνση που βρίσκεται το PHP αρχείο προς εκτέλεση. Στη συνέχεια γράφουμε το παρακάτω κείμενο αντικαθιστώντας τον χρόνο που θα γίνεται η εκτέλεση καθώς και τη διεύθυνση που βρίσκεται το PHP αρχείο προς εκτέλεση.
  
-<​code>​15 * * * * /​usr/​local/​bin/​curl ​"http://​www.domain.com/​cron.php" ​> /dev/null 2>&​1</​code>​+<​code>​15 * * * * /​usr/​local/​bin/​curl ​'http://​www.domain.com/​cron.php' ​> /dev/null 2>&​1</​code>​
  
 Για να σώσουμε το αρχείο πατάμε Ctrl+O και για έξοδο από το κειμενογράφο πατάμε Ctrl+X. Για να σώσουμε το αρχείο πατάμε Ctrl+O και για έξοδο από το κειμενογράφο πατάμε Ctrl+X.

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.