Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


cron

Oδηγίες χρήσης Cron


Cron ονομάζεται το πρόγραμμα που επιτρέπει την εκτέλεση εντολών αυτόματα σε μια προκαθορισμένη ώρα/ημέρα. Αυτό το βοήθημα θα σας δείξει πώς να το ρυθμίσετε.

Σύνδεση από Windows

Για να συνδεθείτε στο CretaPanel θα χρειαστείτε ένα ssh2 client όπως το Putty. Αφού το κατεβάσετε και το τρέξετε θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. Στην επιλογή Host Name γράψτε server1.cretaforce.gr (αντικαταστείτε ανάλογα με πιο server βρίσκεται το account σας) ενώ για Port αφήστε την 22 και για Connection Type το SSH2. Στο Saved Sessions γράψτε server1 (ή οτιδήποτε άλλο θέλετε) και πατήστε στο κουμπί Save. Στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ πάνω στο server1 και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε το Yes. Το επόμενο βήμα είναι να πληκτρολογήσετε το username και το password (και ας μην το εμφανίζει κατά την πληκτρολόγηση) που σας δόθηκε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.

Σύνδεση από Mac OS

Πηγαίνετε στο Launchpad → Utilities → Terminal και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ssh username@server1.cretaforce.gr και πατήστε ENTER. Την πρώτη φορά που θα δοκιμάσετε να συνδεθείτε θα σας ρωτήσει κάτι και εκεί θα πληκτρολογήστε yes και πατήστε ENTER. Στη συνέχεια θα σας ρωτήσει τον κωδικό σας και θα πρέπει να τον πληκτρολογήσετε (και ας μην τον εμφανίζει κατά την πληκτρολόγηση) και να πατήσετε ENTER.

Ρύθμιση του Cron

Ο προκαθορισμένος κειμενογράφος για την επεξεργασία του cron είναι ο VI ο οποίος είναι αρκετά καλός για έμπειρους χρήστες, αλλά θα δυσκολέψει αυτούς που δεν τον έχουν ξαναχρησιμοποιήσει. Για αυτό το λόγο θα ρυθμίσουμε το σύστημα να χρησιμοποιήσει τον NANO δίνοντας την εντολή:

setenv EDITOR nano

Στη συνέχεια δίνουμε την εντολή:

crontab -e

Οι εγγραφές που υπάρχουν στο αρχείο crontab έχουν την εξής σύνταξη:

m h dm m dw command

όπου:

m=λεπτό (0-59)

h=ώρα (0-23)

dm=μέρα του μήνα (1-31)

m=μήνας (1-12)

dw=μέρα της εβδομάδας (0-6 και 0=Κυριακή)

Εκτός από αριθμητικές τιμές μπορούμε να χρησιμοποιούμαι τον χαρακτήρα * σαν μπαλαντέρ. Έτσι η πρόταση:

15 * * * * command

θα εκτελεί την εντολή συνεχώς ανά μία ώρα, στο 15ο λεπτό της ώρας.

Παράδειγμα

Η πιο συχνή χρήση του cron για ιδιοκτήτες ιστοσελίδων είναι να το ρυθμίσουν να εκτελεί ένα PHP αρχείο. Για να γίνει αυτό αφού συνδεθούμε στο server εκτελούμε τις παρακάτω 2 εντολές:

setenv EDITOR nano
crontab -e

Στη συνέχεια γράφουμε το παρακάτω κείμενο αντικαθιστώντας τον χρόνο που θα γίνεται η εκτέλεση καθώς και τη διεύθυνση που βρίσκεται το PHP αρχείο προς εκτέλεση.

15 * * * * /usr/local/bin/curl 'http://www.domain.com/cron.php' > /dev/null 2>&1

Για να σώσουμε το αρχείο πατάμε Ctrl+O και για έξοδο από το κειμενογράφο πατάμε Ctrl+X.


Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.