Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


cretapanel

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
cretapanel [2016/12/19 20:41]
admin [Σύνδεση από Mac OS]
cretapanel [2016/12/19 20:41] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 14: Γραμμή 14:
 Πηγαίνετε στο Launchpad -> Utilities -> Terminal και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ssh username@server1.cretaforce.gr και πατήστε ENTER. Την πρώτη φορά που θα δοκιμάσετε να συνδεθείτε θα σας ρωτήσει κάτι και εκεί θα πληκτρολογήστε yes και πατήστε ENTER. Στη συνέχεια θα σας ρωτήσει τον κωδικό σας και θα πρέπει να τον πληκτρολογήσετε (και ας μην τον εμφανίζει κατά την πληκτρολόγηση) και να πατήσετε ENTER. Μόλις συνδεθείτε θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε cretapanel και να πατήσετε ENTER. Πηγαίνετε στο Launchpad -> Utilities -> Terminal και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ssh username@server1.cretaforce.gr και πατήστε ENTER. Την πρώτη φορά που θα δοκιμάσετε να συνδεθείτε θα σας ρωτήσει κάτι και εκεί θα πληκτρολογήστε yes και πατήστε ENTER. Στη συνέχεια θα σας ρωτήσει τον κωδικό σας και θα πρέπει να τον πληκτρολογήσετε (και ας μην τον εμφανίζει κατά την πληκτρολόγηση) και να πατήσετε ENTER. Μόλις συνδεθείτε θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε cretapanel και να πατήσετε ENTER.
  
-{{ :​cretapanel:​terminal.png?​nolink| }}+{{ :​cretapanel:​terminal.png?​nolink |}}
  
 ===== Χρήση ===== ===== Χρήση =====

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.