Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


charges

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
charges [2017/02/16 21:10]
admin
charges [2017/03/07 09:49] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 13: Γραμμή 13:
 Όλα αυτά μειώνουν το κόστος της υπηρεσίας,​ οπότε μπορούν να έχουν χαμηλότερες χρεώσεις. Σκεφτείτε όμως για παράδειγμα να διαγράψετε κατά λάθος αρχεία της ιστοσελίδας σας ή e-mail σας ή να σας την χακάρουν την ιστοσελίδα σας και όταν χρειαστείτε επαναφορά τους να σας ενημερώσουν ότι δεν παρέχουν backups. Όλα αυτά μειώνουν το κόστος της υπηρεσίας,​ οπότε μπορούν να έχουν χαμηλότερες χρεώσεις. Σκεφτείτε όμως για παράδειγμα να διαγράψετε κατά λάθος αρχεία της ιστοσελίδας σας ή e-mail σας ή να σας την χακάρουν την ιστοσελίδα σας και όταν χρειαστείτε επαναφορά τους να σας ενημερώσουν ότι δεν παρέχουν backups.
  
-Αντίθετα σε εμάς έχετε επαφή με ένα ​σταθερό πρόσωπο που φροντίζει για όλα τα προβλήματα. Διάφορες πρόσθετες χρεώσεις που έχουν άλλοι πάροχοι,​ όπως για παράδειγμα για την επαναφορά των αντιγράφων ασφαλείας,​ για την αναβάθμιση των εφαρμογών σας στις τελευταίες εκδόσεις,​ για τη μεταφορά των ιστοσελίδων από τον προηγούμενο πάροχο,​ καθάρισμα των αρχείων των ιστοσελίδων μετά από χακάρισμα καθώς και συμβουλές για την βελτίωση των ιστοσελίδων σας ώστε να δουλεύουν πιο γρήγορα και αποδοτικά συμπεριλαμβάνονται μέσα στη τιμή της υπηρεσίας.+Αντίθετα σε εμάς έχετε επαφή με σταθερό προσωπικό ​που φροντίζει για όλα τα προβλήματα. Διάφορες πρόσθετες χρεώσεις που έχουν άλλοι πάροχοι,​ όπως για παράδειγμα για την επαναφορά των αντιγράφων ασφαλείας,​ για την αναβάθμιση των εφαρμογών σας στις τελευταίες εκδόσεις,​ για τη μεταφορά των ιστοσελίδων από τον προηγούμενο πάροχο,​ καθάρισμα των αρχείων των ιστοσελίδων μετά από χακάρισμα καθώς και συμβουλές για την βελτίωση των ιστοσελίδων σας ώστε να δουλεύουν πιο γρήγορα και αποδοτικά συμπεριλαμβάνονται μέσα στη τιμή της υπηρεσίας.
  
 Όσο αφορά τις υπηρεσίες μας υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός εξειδικευμένης γνώσης στο πως οι ιστοσελίδες μπορούν να είναι γρήγορες και αξιόπιστες,​ και αυτή τη γνώση θα τη βρείτε μόνο σε μας. Αυτό μας συγκαταλέγει στους ελάχιστους παγκοσμίως που -μπορούν- και προσφέρουν φιλοξενία καθαρά σε Nginx. Όσο αφορά τις υπηρεσίες μας υπάρχει ένας σημαντικός βαθμός εξειδικευμένης γνώσης στο πως οι ιστοσελίδες μπορούν να είναι γρήγορες και αξιόπιστες,​ και αυτή τη γνώση θα τη βρείτε μόνο σε μας. Αυτό μας συγκαταλέγει στους ελάχιστους παγκοσμίως που -μπορούν- και προσφέρουν φιλοξενία καθαρά σε Nginx.

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.