Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


changelog

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
changelog [2018/05/15 17:21]
admin
changelog [2018/05/23 17:58] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 ====== ChangeLog ====== ====== ChangeLog ======
 +
 +----
 +
 +==== 20180523: ====
 +
 +__SERVERS__:​
 +
 +<​code>​
 ++ Αναβάθμιση software:
 +
 +Upgrade of e2fsprogs-libuuid-1.44.1 to e2fsprogs-libuuid-1.44.2
 +Upgrade of portmaster-3.19_8 to portmaster-3.19_12
 +Upgrade of pcre-8.40_1 to pcre-8.42
 +Upgrade of curl-7.59.0 to curl-7.60.0
 +Upgrade of libidn2-2.0.4 to libidn2-2.0.5
 +Upgrade of nano-2.9.6 to nano-2.9.7
 +Upgrade of nginx-1.14.0_2,​2 to nginx-1.14.0_3,​2
 +Upgrade of vim-8.0.1817 to vim-8.1.0004
 +</​code>​
 +
 +__JAILS__:
 +
 +<​code>​
 ++ Αναβάθμιση software:
 +
 +Upgrade of portmaster-3.19_8 to portmaster-3.19_12
 +Upgrade of pcre-8.40_1 to pcre-8.42
 +Upgrade of curl-7.59.0 to curl-7.60.0
 +Upgrade of nano-2.9.6 to nano-2.9.7
 +</​code>​
 +
 +__BACKUP__:
 +
 +<​code>​
 ++ Αναβάθμιση software:
 +
 +Upgrade of portmaster-3.19_8 to portmaster-3.19_12
 +Upgrade of pcre-8.40_1 to pcre-8.42
 +Upgrade of curl-7.59.0 to curl-7.60.0
 +Upgrade of libidn2-2.0.4 to libidn2-2.0.5
 +Upgrade of nano-2.9.6 to nano-2.9.7
 +Upgrade of vim-8.0.1817 to vim-8.1.0004
 +</​code>​
 +
 +----
 +
 +==== 20180522: ====
 +
 +__NOC__:
 +
 +<​code>​
 ++ Αναβάθμιση software:
 +
 +libcurl3
 +libcurl3-gnutls
 +libprocps6
 +procps
 +</​code>​
 +
 +__NS0__:
 +
 +<​code>​
 ++ Αναβάθμιση software:
 +
 +libcurl3-gnutls
 +libprocps6
 +procps
 +</​code>​
 +
 +__PBX__:
 +
 +<​code>​
 ++ Αναβάθμιση software:
 +
 +libprocps6
 +procps
 +</​code>​
 +
 +__PROXY__:
 +
 +<​code>​
 ++ Αναβάθμιση software:
 +
 +curl
 +libcurl3
 +libcurl3-gnutls
 +libprocps6
 +procps
 +</​code>​
 +
 +__RESOLVERS__:​
 +
 +<​code>​
 ++ Αναβάθμιση software:
 +
 +libcurl3-gnutls
 +libprocps6
 +procps
 +</​code>​
 +
 +__SMTP__:
 +
 +<​code>​
 ++ Αναβάθμιση software:
 +
 +curl
 +libcurl3
 +libcurl3-gnutls
 +libprocps6
 +procps
 +</​code>​
 +
 +----
 +
 +==== 20180519: ====
 +
 +__SERVERS__:​
 +
 +<​code>​
 ++ Bελτίωση ΟpenCart rewrites ώστε να υποστηρίζουν υποφακέλους
 +</​code>​
  
 ---- ----
Γραμμή 82: Γραμμή 203:
 </​code>​ </​code>​
  
-__NOC__:+__NS0__:
  
 <​code>​ <​code>​

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.