Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


backups

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
backups [2017/07/19 21:19]
admin
backups [2017/07/19 21:19] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 34: Γραμμή 34:
 Αρχικά θα πρέπει να συνδεθείτε στον server. Για να το κάνετε αυτό θα χρειαστείτε ένα ssh2 client όπως το [[http://​the.earth.li/​~sgtatham/​putty/​latest/​x86/​putty.exe|Putty]]. Αφού το κατεβάσετε και το τρέξετε θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. Στην επιλογή Host Name γράψτε server1.cretaforce.gr (αντικαταστείτε ανάλογα με πιο server βρίσκεται το account σας) ενώ για Port αφήστε την 22 και για Connection Type το SSH2. Στο Saved Sessions γράψτε server1 (ή οτιδήποτε άλλο θέλετε) και πατήστε στο κουμπί Save. Στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ πάνω στο server1 και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε το Yes. Το επόμενο βήμα είναι να πληκτρολογήσετε το username και το password που σας δόθηκε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Αρχικά θα πρέπει να συνδεθείτε στον server. Για να το κάνετε αυτό θα χρειαστείτε ένα ssh2 client όπως το [[http://​the.earth.li/​~sgtatham/​putty/​latest/​x86/​putty.exe|Putty]]. Αφού το κατεβάσετε και το τρέξετε θα πρέπει να κάνετε κάποιες ρυθμίσεις. Στην επιλογή Host Name γράψτε server1.cretaforce.gr (αντικαταστείτε ανάλογα με πιο server βρίσκεται το account σας) ενώ για Port αφήστε την 22 και για Connection Type το SSH2. Στο Saved Sessions γράψτε server1 (ή οτιδήποτε άλλο θέλετε) και πατήστε στο κουμπί Save. Στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ πάνω στο server1 και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε το Yes. Το επόμενο βήμα είναι να πληκτρολογήσετε το username και το password που σας δόθηκε κατά την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.
  
-Τώρα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήστε ένα νέο αντίγραφο ασφαλείας με όνομα domain.com.tar.gz που θα περιέχει τα αρχεία του domain.com τότε θα εκτελέσετε την παρακάτω εντολή:​+Τώρα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήστε ένα νέο αντίγραφο ασφαλείας με όνομα domain.com.tar που θα περιέχει τα αρχεία του domain.com τότε θα εκτελέσετε την παρακάτω εντολή:​
  
 <​code>​tar -cf domain.com.tar domain.com</​code>​ <​code>​tar -cf domain.com.tar domain.com</​code>​

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.