Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


awstats-without-password

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Both sides previous revision Προηγούμενη αναθεώρηση
awstats-without-password [2016/12/15 22:53]
admin
awstats-without-password [2016/12/20 19:35] (τρέχουσα)
admin
Γραμμή 18: Γραμμή 18:
    
 $ch = curl_init();​ $ch = curl_init();​
-curl_setopt($ch,​ CURLOPT_URL,​ "​http://​www.$domain/awstats/​awstats.pl?​framename=mainright"​);​+curl_setopt($ch,​ CURLOPT_URL,​ "​http://​awstats.$domain/cgi-bin/​awstats.pl?​framename=mainright"​);​
 curl_setopt($ch,​ CURLOPT_RETURNTRANSFER,​ TRUE); curl_setopt($ch,​ CURLOPT_RETURNTRANSFER,​ TRUE);
 curl_setopt($ch,​ CURLOPT_HTTPAUTH,​ CURLAUTH_ANY);​ curl_setopt($ch,​ CURLOPT_HTTPAUTH,​ CURLAUTH_ANY);​

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.