Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


301-redirect

Πώς να κάνετε 301 redirect

Ο σωστός τρόπος για να χρησιμοποιήσετε πολλά domains με το ίδιο περιεχόμενο είναι να κάνετε 301 redirect, δηλαδή μόνιμη ανακατεύθυνση. Το redirect αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με πολλούς τρόπους και στα αριστερά σας παρουσιάζουμε τον προτεινόμενο για τους δικούς μας servers με χρήση της PHP. Το αρχείο αυτό το σώζεται ως index.php μέσα στο φάκελο του domain που θέλετε να κάνει redirect προς το κεντρικό σας domain.

<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www.site.gr" );
?>

Σε περίπτωση που θέλετε όλες οι παλιές σελίδες να ανακατευθύνονται στην αντίστοιχη νέα σελίδα τότε δημιουργείστε αρχείο με όνομα 404.php μέσα στο φάκελο του domain που να περιέχει:

<?
Header( "HTTP/1.1 301 Moved Permanently" );
Header( "Location: http://www.site.gr" . $_SERVER['REQUEST_URI'] );
?>

Copyright © 2003 - 2018 CretaForce Internet Services. All Rights Reserved.